טופס בקשת מלגה - קרן חנן עינור

תשפ"ב

לוגו 2

סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת קרן חנן עינור.

א. זכאים להגיש בקשה סטודנטים העומדים בתנאים הבאים:
סטודנטים יוצאי אתיופיה
סטודנטים הלומדים במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
סטודנטים לתואר ראשון הלומדים לפחות 12 שעות שבועיות
סטודנטים לתואר שני או שלישי הלומדים לפחות 6 שעות שבועיות
סטודנטים לתואר ראשון שני או שלישי הלומדים באוניברסיטה הפתוחה לפחות 6 שעות שבועיות
סטודנטים ללימודי תעודה אשר לומדים במסלול המאושר על ידי ועדת הקבלה של קרן חנן עינור
סטודנטים לתואר ראשון שאינם מקבלים תמיכה ממנהל הסטודנטים / מל"ג

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ומקבלים מלגה ממנהל הסטודנטים / מל"ג אינם רשאים להגיש בקשה למלגה.

גובה המלגה נע בין 2000 ל 7000 ₪ לשנה על פי החלטת ועדת המלגות. סכום המלגה במסגרת שתופי הפעולה עם סטארט-אפ להצלחה, מכללת הדסה וכן מלגות נוספות יקבע בהתאם להחלטת ועדת המלגות במסגרת תקציב המלגות.

ב. התחייבות:
מקבלי המלגה נדרשים להשתתף בטקס המלגות השנתי - ההשתתפות בטקס היא תנאי לקבלת המלגה
מקבלי המלגה נדרשים לשלוח גיליון ציונים סמסטר א' וכן גיליון ציונים סמסטר ב' – שליחת גיליונות הציונים הינה תנאי לקבלה המלגה

ג. הכנת המסמכים:

  1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים. לנוחיותך כאן רשימת המסמכים הנדרשים
  2. הנחיות להכנת המסמכים:
    • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
    • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1.5 מ"ב (1500KB)
    • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10000KB)
  3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!

ד. הגשת הבקשה:
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה

להגשת בקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgot@kerenaynor.org.il

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ