logo
  מהי "מלגה"   יתרונות     מה יצא לנו מזה?     צור קשר  

מהי מערכת "מלגה"?

מערכת "מלגה" הינה מערכת מידע מקצועית לניהול מלגות לסטודנטים.
המערכת מלווה את תהליך הענקת המלגות מתחילתו ועד סופו, משלב הגשת טפסי
הבקשות למלגה, ועד טקס חלוקת המלגות.

למי מיועדת מערכת "מלגה":

מערכת "מלגה" מיועדת לארגונים ציבוריים ופרטיים המעניקים מלגות לסטודנטים
עבור לימודים או הכשרה מקצועית.

מה כוללת מערכת "מלגה":

 1. טופס "מלגה" - אופציה להגשת בקשות למלגה באמצעות האינטרנט
 2. ניהול מסמכים מצורפים - אופציה לשליחת מסמכים באמצעות האינטרנט
 3. הצגה ועדכון של פרטי סטודנטים ומלגות לפי שנים.
 4. אפשרות לניהול של מספר קרנות.
 5. איתור מיידי של סטודנט לפי מספר ת.ז. ולפי שם.
 6. התאמה לקריטריונים המוגדרים למתן מלגה.
 7. הפקת רשימות סטודנטים בחתכים שונים לועדת המלגות ולגורמים אחרים.
 8. דוחות סיכום בחתכים שונים.
 9. הפקת מכתבים לסטודנטים על קבלת מלגה וזימון לטקס
 10. הפקת מכתבים לסטודנטים על דחית בקשתם למלגה.
 11. הפקת מדבקות לדיוור בחתכים שונים כגון חתך לפי החלטת ועדה (חיובי, שלילי).
 12. שמירת נתונים היסטוריים - אפשרות עיון בנתוני סטודנטים ובקשות למלגות בשנים קודמות: לפי שנים או לפי סטודנט.
 13. אופציה לשליחת דוא"ל ו- SMS.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ