logo
  מהי "מלגה" ?    יתרונות     מה יצא לנו מזה?     צור קשר  

  למה כדאי לבחור במערכת "מלגה" ככלי עבודה לניהול נושא המלגות:

  1. המערכת חוסכת הקלדה של נתונים:
    אין צורך בהקלדה נוספת של פרטי סטודנט שכבר קיבל מלגה בשנה קודמת (או שנים קודמות).
    אין צורך בהקלדה נוספת של פרטי סטודנט שכבר קיבל/ביקש מלגה מקרן אחרת

  2. המערכת מונעת כפילויות (כאשר מוקלד מספר ת.ז של סטודנט שכבר קיים מתקבלת התראה).

  3. איתור קל ומהיר של סטודנט לפי: ת.ז, שם, טלפון, דואר אלקטרוני או כל פרט מזהה אחר.

  4. יכולת בחירה, תיחום ומיון של סטודנטים לפי מוסד לימוד/סוג מוסד לימוד (מכללה, אוניברסיטה), לפי החלטת וועדה (שלילי חיובי), גובה מלגה ועוד.

  5. המערכת קלה לתפעול, פשוטה, נוחה וידידותית מאוד למשתמש.

  6. המערכת יוצרת אחידות בטיפול, בקביעת הקריטריונים וסכומי המלגות

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ