logo
  מהי "מלגה" ?    יתרונות     מה יצא לנו מזה?     צור קשר  

  מה יצא לנו מזה:

  חסכון בזמן - חסכון משמעותי בזמן שמושקע בניהול המלגות: קליטת טפסים,
  הפקת דוחות ומכתבים.
  ניתן לסיים מחזור שלם של חלוקת מלגות בזמן מינימלי.

  איכות נתונים גבוהה - המערכת מבצעת בקרת איכות קלט של נתונים בכל
  מסכי העדכון.

  שיפור ביעילות העבודה.

  שיפור ביכולת המעקב - שיפור ביכולת המעקב על חלוקת מלגות בחתכים שונים.

  לסיכום:
  יישום מערכת "מלגה" לניהול מלגות לסטודנטים תשפר באופן ניכר את יעילות העבודה בניהול
  מלגות לסטודנטים ותקצר את הזמן המושקע בעבודה זו. כמו גם את יכולת המעקב על בקשות
  סטודנטים בשנים קודמות.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ